Koniec sesji:  
-
w koszyku: 0 biletów (0.00zł)
wybierz spektakl
wybierz termin
wybierz miejsce
podsumowanie
podsumowanie i dane kupującego

Regulamin internetowej sprzedaży biletów
przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu


1. Warunkiem zakupu biletów poprzez system sprzedaży on-line jest:
a) zaakceptowanie niniejszego regulaminu
b) rejestracja Kupującego
c) wybór wydarzenia i ilości biletów
d) wydruk biletów
2. W sprzedaży są bilety na wydarzenia organizowane przez Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
3. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4. Do zakupu biletów ulgowych uprawnieni są uczniowie i studenci do 26 roku życia, emeryci i renciści.
5. Sprzedaż biletów kończy się najpóźniej w dniu poprzedzającym wydarzenie. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
6. Płatności za bilety można dokonać:
a)poprzez przelew elektroniczny. Płatności obsługuje firma DialCom 24 z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15 przy pomocy portalu www.przelewy24.pl
b)za pomocą karty płatniczej VISA, MASTERCARD, Maestro, JCB, Diners Club, POLCARD oraz przy użyciu kart VISA Elektron (jeżeli bank dopuszcza taką możliwość).  Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań. 7. Zapłaty za zamówione bilety należy dokonać w ciągu 2 godzin. Płatność niepotwierdzona w tym czasie przez bank Kupującego, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Potwierdzenie operacji po tym czasie skutkuje zwróceniem pieniędzy przez operatora na konto Kupującego.
8. Po dokonaniu przelewu za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl i potwierdzeniu dokonania transakcji przez kasę biletową Teatru, na podany przez Kupującego adres mailowy w ciągu 24 godzin zostanie wysłany bilet elektroniczny w formacie pdf.
9. Aby otrzymać fakturę VAT należy w trakcie zamówienia zaznaczyć opcję „faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia. Faktura może być wystawiona wyłącznie na osobę lub firmę, która dokonała zakupu biletów on-line.
10. System sprzedaży internetowej umożliwia jednorazowo zakup maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie przez Kupującego.
11. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.
12. Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi, ani zamianie na inny termin.
13. Bilet kserowany, skanowany, przerabiany i uniemożliwiający weryfikację kodu jest nieważny.
14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
16. Brak możliwości zakupu biletu poprzez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Teatru.
17. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym i w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Otrzymane dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich oraz do ich poprawiania i uaktualniania, na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
18. Zwrot lub zamiana biletów zakupionych za pośrednictwem internetu jest możliwy jedynie w przypadku odwołania spektaklu lub zmiany repertuaru.
19. Osoby spóźnione mogą wejść na widownię dopiero w czasie przerwy w spektaklu.